"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder i praktiken

  • Antal högskolepoäng 5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2022

Om kursen

I kursens inledning diskuteras moralfilosofiska frågeställningar i relation till ekonomiska principer gällande prioritering av resurser till, och i, hälso- och sjukvården. Därefter presenteras och analyseras de fyra vanligaste hälsoekonomiska metoderna för utvärdering av interventioner med syfte att förbättra hälsan. Dessa metoder är kostnadsanalys, kostnads­ effektanalys, kostnads-nyttoanalys och kostnads-intäktsanalys.

Metoderna används för att analysera frågeställningar av följande typ: Ska en ny medicin ersätta en äldre? Är det kostnadseffektivt? Ska ett förebyggande program för en viss sjukdom startas? Är det värt kostnaderna? Hur görs prioriteringar i hälso- och sjukvården och vilket bidrag till beslutsprocessen kan hälsoekonomisk analys ge i detta sammanhang?

Metoder för att kritiskt analysera vetenskapliga studier av hälsoekonomiska utvärderingsfrågor och hur sådana studier ska presenteras diskuteras. Dessutom behandlas folkhälsovetenskapliga mått på sjukdomsbördan i ett samhälle och relateras till det i hälsoekonomisk analys gängse måttet på hälsorelaterad livskvalitet. Frågor om rättvisa ges särskild uppmärksamhet liksom diskussionen huruvida hälsoekonomins teoretiska bakgrund bör vara welfarism eller extra­ welfarism.

I kursens senare del utformar varje student individuellt en skriftlig plan för en hälsoekonomisk utvärdering vilken presenteras och diskuteras vid ett seminarium.

Anmälan och behörighet

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder i praktiken, 5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

1 november 2022

Slutar

21 mars 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

2 st

Antal övriga träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen genomförs i huvudsak som distanskurs men två campusträffar genomförs. När kursen startar genomförs en campusträff och vid kursens avslutning ett tvådagars seminarium.

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs tidigare högskolestudier om minst 90 högskolepoäng. Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 12 367 kr. Total studieavgift: 12 367 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-30426

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Eva Selin