Hoppa direkt till innehållet
printicon

Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2019

Om kursen

Kursen omfattar begreppsanalys, familjerelaterad och familjecentrerad omvårdnad, teorier som ligger till grund för familjecentrerad omvårdnad, t ex systemteori, kommunikationsteori och reflektionsteori, hälsopromotion, prevention och modeller för bedömning och intervention. Under kursen behandlas nationella och internationella forskningsresultat som visar på familjens betydelse, olika kontexter där familjefokuserad omvårdnad kan genomföras och intervention med hälsostödjande familjesamtal.
Kursen ges vid behov på engelska.

Anmälan och behörighet

Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

25 mars 2019

Slutar

9 juni 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

2 st

Upplägg för distanskurs

1-2 sammankomster à 3-5 dagar på kursorten. Nätburen undervisning tillämpas vilket innebär att studenten skall ha tillgång till dator med webbkamera och headset samt internetuppkoppling via bredband alternativt tillgång till ett lärcentrum där motsvarande teknik kan nyttjas.

Behörighetskrav

Examen om minst 120 hp inom folkhälsa, vård eller omsorg. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-37206

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad