"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hälsopsykologi I: Introduktion

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

Kursen behandlar ett brett spann av aspekter av hälsopsykologi som ligger till grund för fördjupad förståelse för hälsa och ohälsa. Ett biopsykosocialt perspektiv tas genom att betona samspelet mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer och dess konsekvenser för hälsa. Dessutom kommer epigenetik att beröras. Exempel på områden som behandlas i kursen är folksjukdomar, symptombegreppet, funktionella syndrom, psykosomatik, sjukdomsuppfattning, stress, sömnsvårigheter, smärta och hälsofaktorer. Utöver teoretiska inslag ges övning i mätning av stressrelaterade responser. Kursen innehåller även inslag i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

Anmälan och behörighet

Hälsopsykologi I: Introduktion, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 augusti 2023

Slutar

30 oktober 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande krävs. Särskild behörighet är 90 hp inom hälso- eller beteendevetenskapliga ämnen (även fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska ämnen). Därutöver krävs engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-21205

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledning