"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Handledd studiepraktik

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Under praktiken skall den studerande: • Få tillfälle att tillämpa de i teoriundervisningen inhämtade kunskaperna. • Få en kompletterande grund för fortsatta teoretiska studier och framtida yrkesverksamhet. • Få erfarenhet av ekonomiska metod- och utredningsproblem. • Få kännedom om praktikarbetsplatsens uppgifter och resurser. • Få kännedom om praktikarbetsplatsens ställning och roll i samhället samt relationer till andra organ och myndigheter.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare