Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Heltalsprogrammering

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2020

Om kursen

Heltalsoptimering ställer oss ofta inför svåra beräkningsproblem. Den här kursen behandlar metoder som kan användas för att lösa sådana problem exakt, eller, när så inte är praktiskt möjligt, heuristiska metoder för att ge övre och undre gränser hos målfunktionen. Tekniker som behandlas är trädsöknings- och plansnittningsmetoder, LP- och Lagrangerelaxation samt deras bakomliggande teori.  På kursen behandlas även grundläggande komplexitetsteori.  Datorlaborationer används för att tillämpa metoder som behandlats under kursen.

Anmälan och behörighet

Heltalsprogrammering, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2020 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

23 mars 2020

Slutar

7 juni 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Kan eventuellt ges på engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp inkluderande 15 hp i programmeringsmetodik och en kurs i linjär algebra samt en kurs i linjär programmering eller motsvarande. Engelska 5/A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Platsgaranti Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-58115

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Matematik och matematisk statistik
Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman