Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Historia C för humanistiskt samhällsprogram

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Historisk teori och metod, samt ökad förmåga till självständig problemdiskussion och kritisk bearbetning av historiskt källmaterial, står i centrum för kursen. Studentens färdigheter i skriftlig presentation tränas genom ett uppsatsarbete. Dessutom får studenten genom seminarier en träning i att analytiskt granska historikers argumentation kring vissa historiska problem. Delar av kurslitteraturen är på engelska. 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)