"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Historisk och praktisk teologi - Liturgik och kyrkosyn: kandidatkurs

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen innehåller en bred belysning av liturgi och kyrkosyn i historia och nutid med utgångspunkt i olika liturgiska traditioner och ger introduktion till den nutida forskningen inom området. Kursen aktualiserar olika tematiska perspektiv där förhållandet mellan teologi, ecklesiologi och liturgik bearbetas kritiskt med tyngdpunkt från tidigmodern tid till nutid. 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Kurs och programvägledaren för religionsvetenskap och teologi