Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Historisk och praktisk teologi: kandidatkurs, 15 hp

Engelskt namn: Historical and Practical Theology: Specialization Course

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 1RE184

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2014-09-22

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016-12-01

Innehåll

Kursen innehåller en fördjupning inom historisk och praktisk teologi. Vidare ska den studerande uppöva färdigheter i självständig bearbetning och analys.

 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 Kunskap och förståelse
– redovisa centrala tankegångar i de valda delområdena
– redogöra för förändringslinjer inom de valda delområdena
– redogöra för vetenskapssyn, metoder och aktuella forskningslägen inom de valda delområdena
    
Färdighet och förmåga

– självständigt identifiera och formulera centrala frågeställningar och problemområden inom de valda delområdena,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt presentera resultat inom de valda delområdena inom givna tidsramar,
 
    
Värderingsförmåga och förhållningssätt
– kritiskt analysera och argumentera för olika positioners hållningar, både metodologiskt och innehållsmässigt.
– diskutera värdet och betydelsen av företeelser inom delområdet i ett vidare samhällssammanhang.
 

 

Behörighetskrav

Univ: För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande minst 60hp med godkänt resultat på minst 45hp, där Kristendomens utveckling 7.5hp eller motsvarande ingår samt 15hp på kandidatexamensnivå i teologi/religionsvetenskap.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av enskild handledning och/eller seminarier.   

 

Examination

Examinationen består av två PM uppgifter vardera omfattande 7,5 hp. PM uppgifterna bedöms med betygsgraderna Väl godkänt, Godkänt och Underkänt. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänt på båda PM uppgifterna. För betyget Godkänt på hela kursen krävs minst betyget Godkänt på båda PM uppgifterna.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
 
Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

 

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 45

  I kursen ingår två delar. Kurslitteraturen till respektive del anges nedan.

  A) Kyrkorna i den moderna världen

  Brohed Ingmar
  Sveriges kyrkohistoria. n 8, p Religionsfrihetens och ekumenikens tid
  Stockholm : Verbum i samarbete med Svenska kyrkans forskningsråd : 2005 : 447 s. :
  ISBN: 91-526-2463-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jenkins Philip
  The next christendom : the coming of global Christianity
  3. ed. : Oxford : Oxford University Press : cop. 2011 : 346 p. :
  ISBN: 9780199767465 (pbk.) :
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Finns som E-bok på UMU UB

  Lundstedt Göran
  12 kvinnor : i 1900-talets svenska kyrkohistoria
  Skellefteå : Artos & Norma : 2010 : 182 s. :
  ISBN: 9789175804880
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Morris J. N.
  The Church in the modern age
  London : I. B. Tauris : 2007 : xxxi, 224 p. :
  ISBN: 1-84511-317-9 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Finns som e-bok på Umeå universitetsbibliotek

  B) Aktuella frågor om teologi och kyrka

  Bexell Oloph.
  The meaning of Christian liturgy : recent developments in the Church of Sweden
  Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co. : 2012. : 177 s. :
  ISBN: 978-0-8028-6848-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Borgehammar Stephan
  Predikan - i tid och otid
  [Skellefteå] : Artos : [2018] : 285 sidor :
  ISBN: 9789177770626
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillgänglig online.

  Corona och kyrkorna : lärdomar, digitala möten och beredskap för nästa kris
  Fahlgren Sune, Lockneus Elin, Strömner Daniel
  [Stockholm] : Libris förlag : [2021] : 325 sidor :
  ISBN: 9789173879293
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Girmalm Thomas
  Teologisk utbildning
  Institutionen för idé- och samhällsstudier : 2020 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN 978917855363 Boken tillhandahålls genom institutionen för idé och samhällsstudier.

  Ideström Jonas
  Ikoniska kartor : att göra teologi i kyrkans vardag
  Stockholm : Verbum : [2021] : 188 sidor :
  ISBN: 9789152638699
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2017 vecka 1

  I kursen ingår två delar. Kurslitteraturen till respektive del anges nedan.

  A) Kyrkorna i den moderna världen

  Brohed Ingmar
  Sveriges kyrkohistoria. n 8, p Religionsfrihetens och ekumenikens tid
  Stockholm : Verbum i samarbete med Svenska kyrkans forskningsråd : 2005 : 447 s. :
  ISBN: 91-526-2463-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jenkins Philip
  The next christendom : the coming of global Christianity
  3. ed. : Oxford : Oxford University Press : cop. 2011 : 346 p. :
  ISBN: 9780199767465 (pbk.) :
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Finns som E-bok på UMU UB

  Morris J. N.
  The Church in the modern age
  London : I. B. Tauris : 2007 : xxxi, 224 p. :
  ISBN: 1-84511-317-9 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Finns som e-bok på Umeå universitetsbibliotek

  B) Nutida kyrkosynsfrågor

  Ecclesiology in the trenches : theory and method under construction
  Fahlgren Sune, Ideström Jonas
  Eugene, Or. : Pickwick Publications : cop. 2015 : XIV, 241 s. :
  ISBN: 9781498208642
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hagman Patrik
  Efter folkkyrkan : en teologi om kyrkan i det efterkristna samhället
  Skellefteå : Artos & Norma Bokförlag : 2013 : 267 s. :
  ISBN: 9789175806433
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Healy Nicholas M.
  Church, world, and the Christian life : practical-prophetic ecclesiology
  New York : Cambridge Univ. Press : 2000 : xi, 199 s. :
  ISBN: 0-521-78138-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Finns som e-bok på Umeå universitetsbibliotek

  Lathrop Gordon W.
  Holy things : a liturgical theology.
  Minneapolis : Fortress Press : 1993 : 236 s. :
  ISBN: 0-8006-2727-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album