Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon

HR-arbete i teori och praktik II

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020
Film: Johan Örestig berättar om kursen.
Johan Örestig berättar om kursen.

Om kursen

I kursen behandlas och problematiseras strategiskt HRM på ett fördjupat sätt genom att belysa hur olika vetenskapsteoretiska perspektiv kan användas för att förstå organisationers arbete med HR-frågor. Inom kursen fördjupas även förståelsen av internationellt HRM. Kursen är indelad i två moment, där det första är teoretiskt orienterat medan det andra är empiriskt orienterat och avslutas med en individuell empirisk studie

Anmälan och behörighet

HR-arbete i teori och praktik II, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

All undervisning sker via IKT. Inga fysiska träffar.

Behörighetskrav

Godkänt betyg från kursen HR-arbete i teori och praktik eller 15 hp inom området HR eller HRM.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-20602

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)