Hoppa direkt till innehållet
printicon

Humanjuridik

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

I kursen fördjupas studentens kunskaper, färdigheter och förmåga att hantera juridiska problem inom områden som kräver kompetens utöver den strikt juridiska. Det handlar bl.a. om kunskaper inom andra ämnesområden som är av särskild betydelse för tillämpningen av de juridiska kunskaperna, om bemötande och krisreaktioner, etik och empati. Områden som behandlas är exempelvis familjerätt, socialrätt, straff- och processrätt samt utlänningsrätt.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kursen ges av
Juridiskt forum
Kontaktperson för kursen är:
Emma Lind