Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Idéhistoria C för humanistiskt samhällsprogram

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper i vetenskapens, världsbildernas och livsåskådningarnas historia samt stärker förmågan till kritisk bearbetning av idé- och lärdomshistoriskt källmaterial. Kursen omfattar tre moment. Det första momentet beskriver svensk idéhistorisk forskning och det andra momentet ämnet idéhistorias teori och metodik. Det tredje momentet består av författandet av en vetenskaplig uppsats. Kursen fordrar god förmåga till självständigt arbete.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Programansvarig Peter Lindström