Hoppa direkt till innehållet
printicon

Idrott och hälsa I

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

I kursen behandlas barns och ungdomars fysiska utveckling liksom rörelseapparatens anatomi och rörelselära. Rörelse och särskilt hur olika rörelseformer kan anpassas till och stödja barns och ungdomars utveckling individuellt såväl som i grupp utövas och diskuteras. Barn och ungdomars kostvanor och behov av energi- och näringsämnen studeras i samband med rörelse och hälsa. Olika lärandemiljöer och undervisningsmetoder som stimulerar till rörelse och fysisk aktivitet behandlas och prövas. Vetenskapligt skrivande liksom observation som metod introduceras.Johan Lundberg berättar om kursen

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kontaktpersoner för kursen är:
Helen Andersson, studievägledare