Hoppa direkt till innehållet
printicon

Idrott och hälsa II, för lägre åldrar

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

I kursen behandlas barns utveckling och lärande i ett rörelsedidaktiskt perspektiv. Grundläggande teorier om ledarskap och lärande av rörelse inom idrott och hälsa behandlas varvid skolans varierande undervisningssituationer och innehåll framhålls, särskilt beaktas säkerhetsaspekter. Lekens, rörelsens och idrottens betydelse för barnets och gruppens sociala utveckling uppmärksammas. Olika lärandemiljöer och undervisningsmetoder som stimulerar till rörelse, fysisk aktivitet och lärande diskuteras och prövas. Undervisningens anpassning oavsett kön, eller funktionshinder studeras och tillämpas och hur dessa kan förverkligas i den pedagogiska verksamheten prövas. En introducerande överblick av bedömning inom Idrott och hälsa genomförs där ämnesspecifika traditioner problematiseras med utgångspunkt i nationella styrdokument för ämnet.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kursen ges av
Pedagogiska institutionen
Kontaktpersoner för kursen är:
Helen Andersson, studievägledare