Hoppa direkt till innehållet
printicon

Idrott och hälsa III

  • Antal högskolepoäng 30 hp
Film: Peter Åström berättar om kursen
Peter Åström berättar om kursen

Om kursen

Kursen är delad i tre moment. Moment 1 behandlar sociala förklaringsmodeller till hälsa och hälsofrämjande och ges på engelska. Moment II behandlar ämnet idrott och hälsa utifrån ett internationellt perspektiv och ges också på engelska. I momentet III Lärande i idrott och hälsa tas ett helhetsperspektiv på idrott och hälsa i gymnasieskolan där hälsa och bedömning av kunskapskraven fokuseras och konkretiseras.  Genus, specialpedagogik och funktionshinder behandlas ur ett didaktiskt perspektiv och kunskapsområdet friluftsliv fördjupas. Kursen är inriktad mot undervisning på gymnasieskolan.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kontaktpersoner för kursen är:
Helen Andersson, studievägledare