Hoppa direkt till innehållet
printicon

Immunologi

  • Antal högskolepoäng 9 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2019

Om kursen

Immunsystemets utveckling och aktivering vid stimulering presenteras. Molekyler och celler som är centrala för immunsystemets funktion gås igenom. Immunsystemets reaktion mot olika patogener tas upp, betydelsen av vilken vävnad eller vilket organ som är inblandat. Grundläggande mekanismer bakom immunsystemets betydelse för autoimmunitet, transplantation & överkänslighet inklusive allergi behandlas. Evolutionen av immunsystemet presenteras. Laborationer med olika immunkemiska tekniker genomförs.

Anmälan och behörighet

Immunologi, 9 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

21 januari 2019

Slutar

3 mars 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Kan eventuellt ges på engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

90 hp inom ämnet biomedicin (exempelvis anatomi, fysiologi, kemi, biokemi, mikrobiologi, molekylärbiologi, molekylär genetik och cellbiologi), engelska B/6 från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-38508

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2018. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)