Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Industriella mätsystem

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar system, tekniker och komponenter för mätning och datainsamling av icke elektriska storheter som tryck, temperatur, flöde, pH samt andra processtekniska storheter. Ett mätsystems principiella uppbyggnad beskrivs. Mätfel och noggrannhet hos mätsystem analyseras. I kursen introduceras även metoder för utvärdering och presentation av mätdata.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)