"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Infektion,neurobiologi och genetik

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2022

Om kurspaketet

Beskrivning: De enskilda kurserna omfattar föreläsningar, seminarier och praktiska laborationer.

I Immunologikursen presenteras immunsystemets organisation och utveckling, aktivering vid stimulering, och dess olika effektorfunktioner, cellulära och molekylära mekanismer för humoralt och cellmedierat immunsvar, immunologiskt minne, toleransmekanismer, transplantationsimmunologi, autoimmunitet, allergi, immunbrist, samt immunsystemets reaktion mot olika patogener.

Kursen i Bakteriell fysiologi och patogenes belyser den fascinerande värld som bakterier utgör och ger insikter i bakteriers diversitet och några av deras specifika habitat. Kursen illustrerar på molekylär nivå de regulatoriska mekanismerna bakom mikrobiell adaption till varierande miljöer. Betydelsen av genöverföring för bakteriell evolution och upptag av nytt kodande DNA, som t ex antibiotika resistens, kommer att diskuteras. Vår nuvarande kunskap om bakteriers patogena mekanismer och de sjukdomar som det leder till kommer att presenteras. Den molekylära bakgrunden till patogena strategier som motilitet, biofilm, quorum sensing, sekretionssystem, toxiner, adhesionsfaktorer och hur bakterier undviker immunförsvaret kommer att belysas. Mot bakgrund av den utbredda antibiotikaresistansen bland viktiga bakteriella patogener kommer även nya metoder för att bekämpa och motverka bakteriella infektioner att behandlas.

Neurobiologikursen ger studenten fördjupade kunskaper om hur nervsystemet är organiserat och hur det fungerar för att förändra fysiologiska tillstånd av neuronala kretsar vilket ligger bakom uppkomsten av beteende. Således studeras nervsystemet på molekylär, cellulär, system och beteendemässiga nivåer.

Genetikkursen ger fördjupade kunskaper i genetisk teori, metodik och analys. Kursens huvudområde är genetiska principer och de bakomliggande mekanismerna på molekylär nivå samt på cell-, organism- och populationsnivå. Kursen syftar till att ge studenterna en övergripande förståelse för arvsmassans organisation och hur genetiska förändringar på molekylär nivå kan påverka biologiska processer samt hur dessa förändringar påverkar organismen, populationen och i förlängningen även evolutionen.

Kurser inom kurspaket

Immunologi, 7,5 hp

Startar 29 augusti 2022
Denna kurs ges endast inom kurspaketet.

Bakteriell Fysiologi och Patogenes, 7,5 hp

Startar 29 september 2022
Denna kurs ges endast inom kurspaketet.

Neurobiologi, 7,5 hp

Startar 1 november 2022
Denna kurs ges endast inom kurspaketet.

Genetik II, 7,5 hp

Startar 2 december 2022
Denna kurs ges endast inom kurspaketet.

Anmälan och behörighet

Infektion,neurobiologi och genetik, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

29 augusti 2022

Slutar

15 januari 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 60 hp från avslutade kurser i biologi, innehållande mikrobiologi, molekylärbiologi, genetik, cellbiologi och fysiologi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 5 hp.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 71 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-F5298

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 januari 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
studievägledare