"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ingenjörsmässigt fördjupningsprojekt i byggteknik

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

I kursen genomförs ett kvalificerat projekt inom området byggteknik. Projektuppgifter tas fram i samarbete med uppdragsgivare från näringslivet och de ska ha verklighetsanknytning och relevans för kursens ämnesområde. Under projektet tillämpar studenten ingenjörsmässiga arbetsmetoder genom planering, utveckling och utvärdering. Projektarbetet ger även träning i muntlig och skriftlig kommunikation. Projektgruppen, som bör bestå av minst fyra studenter, arbetar mot en kund/beställare och har under arbetet tillgång till en eller flera handledare i såväl byggteknik som projektledning.

Projektgruppen ska i samråd med beställaren förhandla fram en kravspecifikation för ett projekt som är relevant för kursens ämnesområde och som är realistisk med hänsyn till tid och resurser.

Projektarbetet dokumenteras enligt traditionell projektmodell vilket i praktiken innebär att man skriver en förstudierapport (inklusive kravspecifikation), en projektplan (inklusive tidsplan och budget), en leveransrapport och avslutningsvis analyseras projektgenomförandet i en slutrapport. Projektet avrapporteras även muntligt vid ett antal tillfällen, mot kund/beställare och mot examinerande lärare.

Kursen innehåller föreläsningar som belyser områden som projektplanering, arbetsledning, gruppdynamik, mötes- och presentationsteknik med mera. Syftet med dessa föreläsningar är att stötta studenten i kursens projektdel samt att ge ökad insikt i det ingenjörsmässiga området och den moderna ingenjörens yrkesroll och arbetsmetoder.

Kursen är uppdelad i två moment/moduler:

1. Teori, 7,5 hp (Theory, 7,5 hp ECTS);

2. Projekt, 7,5 hp (Project, 7,5 ECTS).

 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)