Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inköp och försäljning C

  • Antal högskolepoäng 22,5 hp

Om kursen

Kursen består av följande moment:Moment 1. Inköp och förhandling, 7,5 hp/ Purchase and negotiation, 7,5 credits
Moment 2. Sales Management 7,5 hp/, Sales Management 7,5 credits
Moment 3. Säljaktiviteter, 7,5 hp/Sales Activities, 7,5 credits

Studenten skall efter kursen ha kunskap om vilken roll  inköp har i värdekedjan och hur organisationer kombinerar verktyg för att generera försäljning av organisationens erbjudanden. Vidare ska studenterna kunna analysera marknadsdata och presentera strategier som stimulerar sälj- och inköpsaktiviteter samt skapar värden i interaktionen mellan organisationen, kunder och andra intressenter. För att uppnå dessa kunskaper länkas tre moment samman. Det första momentet behandlar inköps strategiska roll. Det andra momentet  tar upp strategisk frågeställningar och försäljning ur ett organisatoriskt perspektiv. I det tredje och avslutande  momentet knyts strategi och personlig kompetens samman i organisationens säljaktiviteter.

Schema
Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursstart.
Kursen ersätter Försäljning C 2fe135 22,5 hp och kan därmed inte användas i samma examen.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare