"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inledande ingenjörskurs - CE

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger i moment 1 (Matematik, 4.5 hp (Mathematics, 4.5 ECTS)) en översikt över de matematiska begrepp och verktyg som kommer till användning i de inledande kurserna.

Ekvationer, olikheter och funktioner är exempel på sådana viktiga begrepp. Särskild vikt läggs vid de inom teknikområdet mest centrala områdena - trigonometriska funktioner, polynom, exponential- och logaritmfunktioner samt elementär komplex analys.

Kursens moment 2 (Experimentell metodik, 3 hp (Experimental methods, 3 ECTS)) behandlar experimentell metodik där den studerande ges övning i att planera och genomföra experiment samt att värdera resultaten med hjälp av statistiska verktyg. Vidare ges träning i att hantera programvara avsedd för beräkningar, ordbehandling och grafisk presentation, samt att ge en introduktion till skriftlig rapportering.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Catharina Åhgren, studievägledare