Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Intelligens och IQ

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2020

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om intelligens och dess betydelse det har från ett brett differentialpsykologiskt perspektiv. Den beskriver huvuddragen i det aktuella forskningsläget och intelligensforskningens drygt 150-åriga historia, med centrala begrepp som psykometrisk intelligens, generell intelligens (g), intelligenskvot (IQ), och kognitiv förmåga. Kursens deltagare får bekanta sig med de dominerande modellerna av psykometrisk intelligens och diskutera olika definitioner av intelligens. Ett centralt tema är validitet och reliabilitet, med avseende på samband och kausala relationer mellan psykometrisk intelligens och utfallsvariabler som till exempel utbildnings- och karriärframgång, fysisk och psykisk hälsa, och sociala relationer. Ett annat centralt tema är miljö- och genetiska faktorer som påverkar intelligens, och hur de relaterar till Flynn-effekten och dess motsats; sjunkande IQ i flera länder. Undervisningen sker på engelska.

Anmälan och behörighet

Intelligens och IQ, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

30 september 2020

Slutar

1 november 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

90 hp psykologi eller kognitionsvetenskap eller motsvarande. Därutöver krävs engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-21212

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Startar

30 september 2020

Slutar

1 november 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

90 hp psykologi eller kognitionsvetenskap eller motsvarande. Därutöver krävs engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-F2170

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)