Hoppa direkt till innehållet
printicon

Interaktionsteknik och design

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen introducerar centrala teknikområden för en gränssnittsdesigner. Speciellt introduceras system, systemtänkande, och modellering för interaktionsteknik och design. Ett specifikationsspråk introduceras (UML). Via en designuppgift i grupp introduceras designprocessen samtidigt som kommunikationsförmågan tränas. Kursen förmedlar också grundläggande kunskaper och färdigheter i användning av matematiska modeller relevanta för medieteknik.
Kursen är uppdelad i två moment:
Moment 1, teoridel 4.5 hp (Theory 4,5 ECTS).
Moment 2, tillämpning 3 hp (Application 3 ECTS).

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kontaktpersoner för kursen är:
Catharina Åhgren, studievägledare