Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Interaktionsteknik och medier

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

I kursen diskuteras samspelet mellan teknikval, samhällsförändring och medieutveckling. Ur ett tekniskt perspektiv belyses hur möjligheterna till en fördjupad interaktivitet påverkar och utvecklar möjligheterna till kommunikation av data, attityder och livsstilar.  Kursen tar upp grundläggande principer bakom medieutveckling i samhället samt teorier om mediernas effekter. Kursen tar upp medieteknikens roll ur såväl ett producent- som ett konsumentperspektiv. Kursen behandlar också innehållsanpassning till olika medier.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
catharina Åhgren