Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Internationalisering och socialt arbete, 15 hp

Engelskt namn: Internationalisation and Social Work

Denna kursplan gäller: 2020-06-01 och tillsvidare

Kurskod: 2SA163

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2019-01-28

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-10

Behörighetskrav

För studenter på socionomprogrammet krävs att kurser omfattande 150 hp inom ramen för programmet är examinerade, registrerade och godkända (90 hp termin 1-3, samt 60 hp termin 4-6. Utöver detta krävs pågående studier på termin 6.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 23

Litteratur

This course requires that students read a broad variety of texts from textbooks to reports and articles to online material. We will use material from at least some of the following texts - available in the bookshop on campus and also in the library:

During the course the students will choose additional readings

Ahmadi N
Globalisation of consciousness and new challenges for international social work. International Journal of Social welfare, 2003:12, pp. 14-23.
International Journal of Social welfare : 2003 :
Obligatorisk

Alphonse, M., George, P. & Moffat, K.
Redefining social work standards in the context of globalisation. International Social Work, 51(2), pp. 145-158.
International Social Work : 2008 :
Obligatorisk

Duffy Simon
The Citizenship Theory of social justice: Exploring the meaning of personalisation for social workers
Journal of Social Work Practice 2010;24(3):253-67 : 2010 :
Obligatorisk

Handbook of international social work : human rights, development, and the global profession
Healy Lynne M., Link Rosemary J.
New York : Oxford University Press : cop. 2012 : 534 s. :
ISBN: 0-19-533361-6 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Haug E
Critical reflections on the emerging discourse of international social work. International Social Work, 48(2), pp. 126-135.
International Social Work : 2005 :
Obligatorisk

International Social Work: A retrospective in the 50th year. International Social Work, 50(5), pp. 581-596.
Healy L.M, Thomas R.L
International Social Work : 2007 :
Obligatorisk

Healy L.M
Universalism and cultural relativism in social work ethics. International Social Work, 50(1), pp. 11-26.
International Social Work : 2007 :
Obligatorisk

Knei-Paz C
The Central Role of the Therapeutic Bond in a Social Agency Setting: Clients’ and Social Workers’ Perceptions. Journal of Social Work, 9(2), pp. 178-198.
Journal of Social Work : 2009 :
Obligatorisk

Lorenz Walter
Perspectives on European social work : from the birth of the nation state to the impact of globalisation
Opladen : Budrich : 2006 : 199 s. :
ISBN: 3-86649-008-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lorenz Walter
Social work in a changing Europe
London : Routledge : 1994 : 206 s. :
ISBN: 0-415-07807-5 (inb.) ; £35.00 (non-net) : CIP entry (Nov.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Mohan B
Rethinking international social work. International Social Work, 51 (1), pp. 11-24
International Social Work : 2008 :
Obligatorisk

Dilemmas in international and corss-cultural social work education. International Social Work, 43 (1), pp. 49-60
Nagy G, Falk D.S
International Social Work : 2000 :
Obligatorisk

Pain M
The Origins of Social Work
Palgrave Macmillan : 2005 :
Obligatorisk

Lyons Karen.
The SAGE handbook of international social work
London : SAGE : 2012. : 540 s. :
ISBN: 0-85702-333-0 ¹95.00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

A Comparataive Welfare Regime Approach to Global Social Policy
Wood Geof, Gough Ian
World Development : 2006 :
Obligatorisk
Läsanvisning: World Development 34(9): 1691-712 DOI: 10.1007/978-3-658-07306-0_18

Rererenslitteratur

The borders of punishment : migration, citizenship, and social exclusion
Aas Katja Franko, Bosworth Mary
Oxford : Oxford University Press : 2013. : 1 online resource :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9780191748752 (ebook)
Se bibliotekskatalogen Album

Stretmo Live
Governing the unaccompanied child : media, policy and practice
Gothenburg : Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg : 2014 : 330 s. :

Standing Guy
The precariat : the new dangerous class
London : Bloomsbury Academic : 2011 : 198 s. :
ISBN: 9781849663519 (hft.)
Se bibliotekskatalogen Album

Arbeit, Migration und Soziale Arbeit
Geisen Thomas, Ottersbach Markus
Springer Fachmedien Wiesbaden : 2015 :
Läsanvisning: Wikström, Eva (2015): The Swedish Welfare-State's unnoticed helpers-Local support to Asian Seasonal Migrant Berry-pickers in distress, Arbeit, Migration und Soziale Arbeit / [ed] T. Geisen, M. Ottersbach, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015, 395-413.