Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Internet, sociala medier och samhälle

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar samspelet mellan internet, sociala medier och samhälle. Frågor om digitala medier och samhällsförändring diskuteras från ett sociologiskt perspektiv. Digitala mediers nuvarande samhälleliga och kulturella roll och dess effekter analyseras. Kursen fördjupar sig i det framväxande forskningsfältet digital sociologi. Under kursens gång behandlas en uppsättning tematiska områden som relaterar till makt, demokrati, övervakning, arbete och deltagande.

Kursen ges på engelska.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Sociologiska institutionen