Hoppa direkt till innehållet
printicon

Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2019

Om kursen

Kursen syftar till att förbereda de studerande för att starta alternativt utveckla ett företag. Detta görs dels utifrån ett affärsutvecklingsperspektiv och dels genom tillämpning av företagsekonomiska modeller och metoder.  Inledningsvis behandlas affärsidébegreppet inför den efterföljande affärsutvecklingsprocessen med en introduktion och genomgång av nya företags affärsidé, strategier och mål. I kursen introduceras vidare företagets organisation och ledarskap för att genomföra en affärsidé, samt kalkyleringsmodeller för underlag till beslut såsom prissättning. Kursen behandlar vidare budgetering som ett instrument för styrning och kontroll av strategiska och operativa mål samt för att förverkliga företagets affärsidé. Dessutom introduceras intressentmodellen samt etik och hållbarhet som användbara verktyg för att beskriva och hantera företagets omvärld.

Kursen har inga fysiska träffar och går helfart på distans. Undervisningen bedrivs nätbaserat via en lärmiljö som tillhandahålls av Umeå universitet. I den nätbaserade lärmiljön hanteras undervisningsaktiviteter, kursrelaterat material och all kommunikation och diskussion mellan studenter och lärare. Plattformen/lärmiljön för kursen heter Cambro. Kursens examinerande delar som bla. deltentamina, tentamina, seminarier eller liknande uppgifter avhandlas veckovis och/eller i enstaka fall dagsvis.

Schema
Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursstart.

Anmälan och behörighet

Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2019 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

21 januari 2019

Slutar

24 februari 2019

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 100%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Inför kursstarten kommer information om kursen att skickas till de antagna. Plattform för kursen blir Cambro som är en virtuell lärmiljö som brukas för utbildning där information och kommunikation möts via Internet. Ytterligare information, se Cambro: http://www.student.umu.se/om-cambro

För nya studenter kommer det att skickas ut information från Umeå universitet strax före terminsstart om hur du aktiverar ditt användarkonto för att få CAS inloggning, vilket är en förutsättning för att kunna gå kursen. För att aktivera ditt användarkonto följer du instruktionerna på webbsidan http://www.student.umu.se/cas-och-anvandarkonto/aktivering
Du som tidigare varit student vid Umeå universitet har då fått nödvändiga inloggningsuppgifter (till portalen, CAS-inloggning. Användarnam = förleden, 8 tecken före @, i din studentmailadress. Lösenord = det lösenord du har till din @student.umu.se-adress ).

Har du glömt lösenordet eller om problem uppstår fyller du i dina uppgifter i det kontaktformulär som finns på sidan www.student.umu.se/cas-och-anvandarkonto/aktivering, så kommer du att få hjälp att erhålla ditt användarkonto.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-24401

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare