Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Introduktion till ingenjörsarbete E

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en inblick i verksamheten vid ett företag och vad en ingenjör arbetar med. En kommande yrkeskarriär förbereds genom etablerande av nätverk och kontaktytor med ingenjörer i arbetslivet. Kursen tar upp grunder för entreprenörskap, ledarskap och etik. Projekt baserade på företagens behov genomförs.
Kursen är indelad i två moment.
I båda momenten, 1 och 2 nedan, finns inslag av sk. verkstäder som utgörs av olika teman och som examineras fortlöpande.
1. Orientering i ingenjörens yrkesroll, 3 hp (Orientation of the professional role of an engineer, 3 ECTS).
Kursmomentet innefattar att självständigt planera och genomföra besök hos yrkesmässigt verksamma ingenjörer vid olika företag. Arbetet redovisas muntligt och skriftligt.
2. Projekt, 4.5 hp (Project, 4.5 ECTS)
Kursmomentet omfattar genomförandet av ett projekt och baseras på ett formulerat behov från ett företag, en myndighet eller motsvarande. Uppdragsgivare är en yrkesverksam ingenjör. Momentet redovisas muntligt och skriftligt. I momentet ingår även att skriva ett reflektionsdokument om egna lärdomar från kursens olika delar.
 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Robert Eklund