"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Introduktion till miljö och hälsoskydd

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

Kursen ger en övergripande introduktion till miljö- och hälsoskyddsämne både med samhälls- och individperspektiv som utgångspunkt, där begreppet "en hållbar utveckling" är central. Kursen behandlar också grunderna i allmän kemi, som krävs för att beskriva miljöproblem ur ett kemiskt perspektiv, samt statistiska metoder för att sammanfatta och bearbeta insamlat data med hjälp av dator. Utöver det berör kursen grundläggande vetenskapliga arbetsmetoder samt litteraturhantering och källkritik.

Kursen är indelad i tre moduler:

Modul 1. Introduktion till Miljö- och hälsoskydd (4 hp)

Modulen ger en orientering kring nationella miljö- och hälsoskyddsfrågor, både med samhälls- och individperspektiv som utgångspunkt, där begreppet  hållbar utveckling är ett viktigt inslag.

Modul 2. Allmän kemi (5 hp)

Modulen ger en introduktion till grundläggande begrepp som krävs för både kvalitativ och kvantitativ beskrivning av molekylära processer ur ett kemiskt perspektiv som det periodiska systemet, element och kemiska föreningar. Vidare behandlar kursen kemisk bindning och skillnaden mellan jonföreningar och molekylföreningar. Heterogena jämvikter studeras och molbegreppet ingår och används för att beräkna massa och lösningars koncentration. Modern analysmetod används för att bestämma metalljoner i olika vattenprover.

Modul 3. Statistiska metoder (6 hp)

Modulen tar upp grunderna vid statistiska undersökningar samt olika metoder att sammanfatta och bearbeta insamlat data med hjälp av dator. Det kan vara att beskriva, jämföra eller att hitta samband för olika datamaterial. Grafisk presentation av datamaterial sker främst via histogram, tårtdiagram och lådagram. Andra sätt att beskriva datamaterial är via de vanligaste sammanfattande måtten; största och minsta värde, medelvärde, standardavvikelse samt median. De fördelningar som tas upp i kursen är binomial-, normal-, t-fördelning samt chi2-fördelning. Vidare ingår hypotesprövning, både med teststatistikor och med konfidensintervall, baserat på normalfördelning. I kursen ingår även grunderna i linjär regression.

Anmälan och behörighet

Introduktion till miljö och hälsoskydd, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 augusti 2023

Slutar

30 oktober 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Naturkunskap kan ersättas av Biologi 1 och Kemi 1.

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-59002

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Åsa Berglund