"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktionskurs, APD, 7,5 hp

Engelskt namn: Introduction course, APD

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID223

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-02-26

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-10-29

Innehåll

Kursen ger en introduktion till Designhögskolans verkstäder, datorer och kommunikationsnätverk. Den ger vidare en introduktion till ämnesområdet avancerad produktdesign och inkluderar kreativa arbetsprocesser i grupp. Kursen består av följande moduler:
 

 1. Inledande övning, 1,5 hp
  Inledande föreläsningar och en kreativ uppgift som löses individuellt och i grupp. Studenter från olika program deltar och arbetar tillsammans under denna specifika övning.
   
 2. Grundläggande färdigheter, 1,5 hp
  Praktisk introduktion till maskiner, arbetsrutiner och kunskap om säkerhetsbestämmelserna som behövs för att använda institutionens verkstadsutrustning.
   
 3. Designprojekt, 4,5 hp
  Utforskning och tillämpning av begreppet avancerad produktdesign genom ett specificerat designprojekt. Särskild vikt läggs på kollaborativa designprocesser och överväganden när man utforskar tidsbaserad interaktion med ett fysiskt objekt. Denna modul innehåller en reflektionsövning baserad på de tidigare genomförda modulerna.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Använda institutionens faciliteter på en grundläggande nivå och på ett korrekt och säkert sätt.

Färdighet och förmåga

 • Utföra ett designprojekt med fokus på "interaktionen med ett fysiskt objekt över tid".
 • Redogöra för val av de färdigheter som behövs och som är implementerbara för utforskningen av ett specificerat designprojekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Individuellt reflektera och presentera insikter och förståelse för de möjligheter och utmaningar som är förknippade med att arbeta i multidisciplinära grupper.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen består huvudsakligen av praktisk träning genom verkstadsintroduktion, föreläsningar och eget arbete under tillsyn, vägledning och handledning från auktoriserad personal. De flesta av dessa aktiviteter utförs som grupparbeten. Utbildningen är på engelska.

Examination

Kursen examineras genom specificerade presentationer av muntligt, visuellt och fysiskt producerat material och skriftliga inlämningar vid angivna tillfällen under kursens tre moduler. För att bli godkänd på kursen måste de angivna uppgifterna i varje modul vara genomförda och godkända.
Kursbetyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) utgör en sammanfattning av resultaten inom de olika kursmodulerna och ges först när den avslutande presentationen har godkänts.
För en student som inte blir godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 20

  Referenslitteratur

  Referenslitteratur är inte obligatorisk.

  Products that last : product design for circular business models
  Bakker Conny, Hollander Marcel den, Hinte Ed van, Zijlstra Yvo
  Amsterdam, The Netherlands : BIS Publishers : [2019] : 128 pages :
  ISBN: 9789063695224
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Parada Andres.
  Product sketches : from rough to refined
  Amsterdam : BIS Publishers : cop. 2013 : 191 p. :
  ISBN: 90-6369-309-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kumar Vijay
  101 design methods : a structured approach for driving innovation in your organization
  Hoboken, N.J. : Wiley : cop. 2013 : ix, 326 s. :
  ISBN: 978-1-118-08346-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Learning curves : an inspiring guide to improve your design sketch skills
  Sjölén Klara, Macdonald Allan
  1. ed. : Sundsvall : Keeos Design Books : 2011 : 177 s. :
  ISBN: 978-91-633-8952-8
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (www.designsketching.com)

  Sketching : the basics / Koos Eissen & Roselien Steur
  Eissen Koos, Steur Roselien
  Amsterdam : Bis Publishers : cop. 2011 : 202 s. :
  ISBN: 978-90-6369-253-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gamestorming : a playbook for innovators, rulebreakers, and changemakers
  Gray Dave, Brown Sunni, Macanufo James
  1. ed. : Sebastopol, CA : O'Reilly : 2010 : xvii, 266 s. :
  ISBN: 978-0-596-80417-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sketching : drawing techniques for product designers
  Eissen Koos, Steur Roselien
  Amsterdam : BIS : cop. 2007 : 255 s. :
  ISBN: 978-90-6369-171-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sketching user experiences
  Greenberg Saul, Carpendale Sheelagh , Marquardt Nicolai, Buxton Bill
  Amsterdam : Elsevier/Morgan Kaufmann : 2012. : viii, 262 p. :
  ISBN: 9780123819598 (pbk)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Maeda John
  The laws of simplicity
  Cambridge, Mass. : MIT Press : cop. 2006 : ix, 100, [7] s. :
  ISBN: 0-262-13472-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Design sketching : [including an extensive collection of inspiring sketches by 24 students at the Umeå Institute of Design]
  Olofsson Erik, Sjölén Klara
  3. ed. : [Sundsvall] : KEEOS Design Books : 2007 : 104 s. :
  ISBN: 978-91-976807-0-7
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (www.designsketching.com)

 • Giltig från: 2019 vecka 45

  Referenslitteratur

  Referenslitteratur är inte obligatorisk.

  Parada Andres.
  Product sketches : from rough to refined
  Amsterdam : BIS Publishers : cop. 2013 : 191 p. :
  ISBN: 90-6369-309-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kumar Vijay
  101 design methods : a structured approach for driving innovation in your organization
  Hoboken, N.J. : Wiley : cop. 2013 : ix, 326 s. :
  ISBN: 978-1-118-08346-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Learning curves : an inspiring guide to improve your design sketch skills
  Sjölén Klara, Macdonald Allan
  1. ed. : Sundsvall : Keeos Design Books : 2011 : 177 s. :
  ISBN: 978-91-633-8952-8
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (www.designsketching.com)

  Sketching : the basics / Koos Eissen & Roselien Steur
  Eissen Koos, Steur Roselien
  Amsterdam : Bis Publishers : cop. 2011 : 202 s. :
  ISBN: 978-90-6369-253-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gamestorming : a playbook for innovators, rulebreakers, and changemakers
  Gray Dave, Brown Sunni, Macanufo James
  1. ed. : Sebastopol, CA : O'Reilly : 2010 : xvii, 266 s. :
  ISBN: 978-0-596-80417-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sketching : drawing techniques for product designers
  Eissen Koos, Steur Roselien
  Amsterdam : BIS : cop. 2007 : 255 s. :
  ISBN: 978-90-6369-171-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sketching user experiences
  Greenberg Saul, Carpendale Sheelagh , Marquardt Nicolai, Buxton Bill
  Amsterdam : Elsevier/Morgan Kaufmann : 2012. : viii, 262 p. :
  ISBN: 9780123819598 (pbk)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Maeda John
  The laws of simplicity
  Cambridge, Mass. : MIT Press : cop. 2006 : ix, 100, [7] s. :
  ISBN: 0-262-13472-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Design sketching : [including an extensive collection of inspiring sketches by 24 students at the Umeå Institute of Design]
  Olofsson Erik, Sjölén Klara
  3. ed. : [Sundsvall] : KEEOS Design Books : 2007 : 104 s. :
  ISBN: 978-91-976807-0-7
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (www.designsketching.com)