Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Introduktionskurs i psykologi för psykologprogrammet

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen presenterar överskådligt psykologins olika ämnesområden, teoretiska angreppsätt och dess förankring i vetenskapen. Diskussionsseminarier/gruppuppgifter ges i direkt anslutning till föreläsningar och kurslitteratur. Kursen innehåller också en introduktion till psykologyrket. Innehållet på kursen är av introducerande karaktär och förväntas bland annat ge studenten en uppfattning om vad kommande studier innehåller.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)