Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inventering av biologisk mångfald

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Kursens mål är att ge kunskaper om hur biologisk mångfald och naturvärden kan undersökas, dokumenteras och presenteras utifrån olika inventeringsmetoder. En del av kursen fokuserar på artbestämning av mossor, lavar och vedsvampar. Under ett fältprojekt ingår planering, genomförande, analys och redovisning av en naturvärdesinventering. Kursen ger också kunskaper om naturtypsklassning, områdesskydd och GIS som verktyg vid fältinventeringar. Dessutom tas miljömål och miljöövervakning upp.

Anmälan och behörighet

Inventering av biologisk mångfald, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

24 augusti 2020

Slutar

25 oktober 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

60 hp i biologi eller motsvarande kunskaper

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-50101

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Mehdi Cherif