Hoppa direkt till innehållet
printicon

Inventeringsmetodik och systematik

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kurser ger en introduktion ges till organismers diversitet och evolution, taxonomiska principer och beskrivande morfologi. Metoder för inventering av växter och djur tillämpas under fältstudier. Miljökvalitetsmål och miljöövervakningsprogram belyses. Huvuddragen i eukaryoternas evolution och grunderna för systematikens teoribildning tillämpas på framför allt landväxter, svampar och djur. Ett projektarbete ingår som inkluderar planering, genomförande och redovisning av inventering av någon organismgrupp. Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg om genomgången utbildning i elfiske.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Micael Jonsson