Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jägare och jordbrukare: globala perspektiv, och övergången till jordbruk

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2022

Om kursen

Denna kurs ska ge studenten förståelse för de huvudsakliga särdragen hos jägar- och jordbrukssamhällen ur en arkeologisk synvinkel, och ge grundläggande kunskap om vad som särpräglar övergången från att nyttja biologiskt "vilda" till biologiskt "tama" resurser. Kursen introducerar studenten i begrepp och uppfattningar av jägares och samlare livsstil jämfört med den som jordbrukare (eller bönder) hade. Kursen omfattar även kortvariga trender och regionala variationer ur ett globalt perspektiv samt ger kritiska insikter i forskningens historia i den här betydelsefulla perioden av mänsklig social utveckling. 
 
I kursen ingår arkeologi, antropologi, etnografi och fysiska antropologiska förhållningssätt för att utveckla en övergripande förståelse för jägar- och samlarsamhällen respektive jordbrukssamhällen, detta leder till reflektion över på vilket sätt förändrade försörjningsstrategier kan påverka sociopolitiska och rituella förutsättningar samt människors hälsa. 

Kursen undersöker de grundläggande aspekterna för jägare och samlare samt omställningen till jordbruk. Kursen använder omfattande källmaterial som inkluderar arkeologiska lämningar från hela världen samt antropologiska och etnografiska spår som samlats in på senare tid.  Studenten får också undersöka hur modern teknik hjälper till att fastställa vilka strategier för matanskaffning som använts i tidigare samhällen. Analys av arkeologiska lämningar samt landskaps- och miljöspår som härrör till varje specifik region som undersöks lägger grunden för tolkningen och kategoriseringen av forntida jägare och jordbrukare.

Anmälan och behörighet

Jägare och jordbrukare: globala perspektiv, och övergången till jordbruk, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

24 mars 2022

Slutar

5 juni 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: 45 hp kurser i arkeologi eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-13006

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare för arkeologi