Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon

Jämlik hälsa och sjukvård - teoretiska perspektiv och verktyg för förändring

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Sommartermin 2021

Om kursen

Kursen ges som en fristående online sommarkurs i folkhälsa. Kursen ges på halvfart och riktar sig främst till de som är verksamma inom hälso- och sjukvård eller inom praktiskt folkhälsoarbete. Kursen undersöker frågor om ojämlikheter inom och mellan olika sociala kategorier och grupper. Bland annat tar kursen upp kön, etnicitet, migration, klass, sexualitet, stad/landsbygd och ungdomars hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård. Ojämlikheter berörs på olika samhälleliga nivåer och utifrån olika teoretiska, etiska och normativa perspektiv, liksom för olika typer av hälsoutfall och olika typer av hälso- och sjukvård. Kursen ger deltagarna möjligheter att reflektera över hur olika sociala determinanter för hälsa påverkar individers och gruppers hälsa, samt reflektera hur de möjligtvis bidrar till att upprätthålla eller motverka ojämlikheter inom sin profession. Kursdeltagarna får också verktyg, både teoretiska och praktiska, som kan användas inom hälso- och sjukvård och praktiskt folkhälsoarbete för att arbeta för ökad jämlikhet.

Anmälan och behörighet

Jämlik hälsa och sjukvård - teoretiska perspektiv och verktyg för förändring, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Sommartermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

7 juni 2021

Slutar

27 augusti 2021

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 90 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 18 550 kr. Total studieavgift: 18 550 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-93043

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 mars 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Angelica Johansson