Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Kandidatkurs i pedagogik

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen ges som fristående kurs och som programkurs inom samhällsvetenskapliga programmet.

I kursen behandlas vetenskaplig kunskapsbildning om pedagogikens problemområde. Analys och tolkning av data är ett huvudinslag. Lika vikt läggs vid statistiska analysmetoder som vid andra analysmetoder. Som förberedelse för uppsatsmomentet ingår att upprätta en undersökningsplan. Kursen inriktas mot att träna studentens förmåga att systematiskt beskriva, förklara och förstå pedagogiska processer. Vidare inriktas kursen mot forsknings- och skrivprocessen. Ämnet för uppsatsarbetet väljs av studenten i samråd med handledaren. I uppsatsen skall ett vetenskapligt problem formuleras, beskrivas, analyseras, tolkas och diskuteras på ett grundläggande och systematiskt sätt. En av handledaren godkänd forskningsplan krävs innan uppsatsarbetet påbörjas.
Film: Robert Holmgren och Tomas Holmgren berättar om kursen.
Robert Holmgren och Tomas Holmgren berättar om kursen.

 

VAD ÄR PEDAGOGIK

blobid1.jpg

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)