Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Karriärteori och vägledning

  • Antal högskolepoäng 12,5 hp

Om kursen

Moment 1

Forskningsmetodik, 4,5 hp

I momentet ingår forskningsmetodik med betoning på enkätkonstruktion, forskningsintervju, fallstudiemetodik, samt upprättande av en forskningsplan inför kommande examensarbete. Momentet utgör en fortsättning på kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning samt moment 2 i kursen Perspektiv på karriärutveckling och utgör en grund för nedanstående moment samt kommande examensarbete.

Moment 2

Karriärteori och dess tillämpning, 8 hp

Med utgångspunkt i tidigare genomgångna kurser ingår vidgade och fördjupade studier samt tillämpning av teorier om och perspektiv på människors karriärutveckling. I kursens tillämpningsdelar används och bearbetas även kunskaper från moment 1 och från tidigare genomgångna kurser med forskningsmetodiska inslag. Tillämpningsdelen bygger också på kurser där enskild studie- och yrkesvägledning förekommer.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Sander Nordin, studieadministratör