Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Karriärutveckling i socialt och kulturellt perspektiv

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Moment 1
Teoretiska perspektiv på karriärutveckling, 7,5 hp

Momentet behandlar och belyser karriärutveckling, social rörlighet och vägledning utifrån de tre huvudbegreppen klass, kön och etnicitet som introducerats i samband med kurserna Beteendevetenskapliga grunder och Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik. Utifrån skolans styrdokument studeras hur skillnader mellan olika grupper m a p dessa tre begrepp, kan hanteras i studie- och yrkesorienterande verksamhet och därmed belyses handlingsutrymmet för förändring. Karriärutveckling, social rörlighet och vägledning introduceras och studeras här främst på gruppnivå. I senare kurser studeras dessa fenomen på individnivå.


Moment 2
Fördjupningsarbete, 7,5 hp

I momentet ingår fördjupade studier av valda delar från innehållet i moment 1 i form av en skriftlig rapport. Form och innehåll i rapporten utgör en möjlig förberedelse inför kommande kurser och examensarbete.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Sander Nordin, studieadministratör