Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kemi baskurs I

  • Antal förutbildningspoäng 7,5 fup

Om kursen

Kursen omfattar två moduler.
Modul 1: Teori, 6 högskolepoäng
Modul 2: Laborationer, 1.5 högskolepoäng

Kursen behandlar materiens indelningar i blandningar och rena ämnen. Kunskapen om atomens uppbyggnad är utgångspunkt för en djupare förståelse av ämnens egenskap, struktur och funktion och dessa egenskaper kopplas till periodiska systemets uppbyggnad. Kemisk bindning är ett centralt begrepp för att förstå skillnaden i egenskaper mellan joner, metaller och molekylföreningar där några ämnesklasser studeras särskilt. Vidare ingår stökiometri med enklare kemiska beräkningar. Syror och baser, pH begreppet, oxidation och reduktion, redoxreaktioner och energiomsättning vid kemiska reaktioner är andra begrepp som behandlas under kursen.

Detta är en kurs inom Tekniskt-naturvetenskapligt basår

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Cecilia Rydberg