Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kemisk arbetsmiljö - Risker och exponeringsbedömning

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

I kursen ingår riskbedömning av kemiska och mikrobiologiska ämnen i arbetsmiljöer, metoder och arbetssätt för att bedöma exponering, produkt- och hanteringskontroll, lagar och förordningar samt gränsvärdessättning, normer och standardiseringar.
http://www.chemistry.umu.se/student/kurser-i-kemi/arbetsmiljo-och-sakerhet--5ke136-/info-om-arbetsmiljokurser/
 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kontaktperson för kursen är:
Olle Nygren