Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kiruna, Norrland, världen: humanistiska perspektiv på människan och naturresurserna

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen är en introduktion till ”grön humaniora” och förenar arkeologiska, historiska, vetenskapshistoriska, filosofiska och medie- och kommunikationsvetenskapliga perspektiv på människan och naturresurserna. Kärnan utgörs av studier av relationen mellan naturresurser (exempelvis vatten, vind, skog, fiske, djurliv och mineraler), människors tänkande (föreställningar, värderingar, kunskap) och aktiviteter (renskötsel, turism, forskning, skogsbruk, gruvnäring) från senaste istiden och framåt med tyngdpunkt på modern tid. Studenten tränas i att förstå dessa relationer utifrån tidsliga och rumsliga sammanhang (landskap, maktrelationer, ekonomiska, politiska och tekniska förutsättningar). Kiruna och övre Norrland används som utgångspunkter för de teman som behandlas, men de relateras genomgående till global nivå.

Kursen är öppen för alla studenter, men kan med fördel läsas av yrkesverksamma lärare, journalister och tjänstemän som vill lära sig mer om övre Norrlands miljöhistoria.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Anna Stens