Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kiruna, Norrland, världen: humanistiska perspektiv på människan och naturresurserna

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Sommartermin 2019

Om kursen

Kursen är en introduktion till ”grön humaniora” och förenar arkeologiska, historiska, vetenskapshistoriska, filosofiska och medie- och kommunikationsvetenskapliga perspektiv på människan och naturresurserna. Kärnan utgörs av studier av relationen mellan naturresurser (exempelvis vatten, vind, skog, fiske, djurliv och mineraler), människors tänkande (föreställningar, värderingar, kunskap) och aktiviteter (renskötsel, turism, forskning, skogsbruk, gruvnäring) från senaste istiden och framåt med tyngdpunkt på modern tid. Studenten tränas i att förstå dessa relationer utifrån tidsliga och rumsliga sammanhang (landskap, maktrelationer, ekonomiska, politiska och tekniska förutsättningar). Kiruna och övre Norrland används som utgångspunkter för de teman som behandlas, men de relateras genomgående till global nivå.

Kursen är öppen för alla studenter, men kan med fördel läsas av yrkesverksamma lärare, journalister och tjänstemän som vill lära sig mer om övre Norrlands miljöhistoria.

Anmälan och behörighet

Kiruna, Norrland, världen: humanistiska perspektiv på människan och naturresurserna, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Sommartermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

10 juni 2019

Slutar

18 augusti 2019

Studieort

Kiruna

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

1 st

Upplägg för distanskurs

Kursen ges i huvudsak via nätet med en obligatorisk samling i Kiruna. Vid denna samling genomförs ett examinerande seminarium samt studiebesök i Kirunas närområde.

För deltagande i kursen krävs tillgång till dator med internetuppkoppling.

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Anmälningskod

UMU-91652

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 mars 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Anna Stens