"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Klimatförändringar - orsaker och verkan (Bio)

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2022

Om kursen

De pågående klimatförändringarna förväntas att dramatiskt att ändra vår jords ekosystem. Förändringarna kommer förmodligen att ändra arters utbredning på global skala, vilket, i förlängningen, påverkar artrikedomen i olika regioner på jorden. I syfte att förstå fördelningen av arter på global skala, diskuterar vi i denna kurs grundläggande processer som styr arters utbredning på olika rymdskalor, vad som händer med arters utbredning för närvarande, hur artrikedom påverkar ekosystemens funktion på jorden samt olika aspekter av bevarande av artrikedom. Vi diskuterar även de historiska, nutida och framtida biologiska konsekvenserna av klimatförändringarna på ekosystem, både i föreläsningar och i ett projektarbete. Den befarade ändringen av artrikedom kommer i sin tur att påverka olika ekosystems funktion, vilket kan förändra viktiga processer såsom koldioxidupptag, näringsupptag och biomassaproduktion. Dessa processer är väldigt viktiga, inte bara för ekosystemen i sig, men även för vår förmåga att minska ökningen av koldioxid, minska utsläppen av gödselsämnen till haven samt att producera biomassa till föda eller energiändamål. Vi kommer även ge en kortare översikt över historiska artrikedomsmönster samt vad som kan göras för att bevara arter idag.

Läs gärna kursen som ett tema tillsammans med kursen i geovetenskap med samma namn, de kompletterar varandra.

Anmälan och behörighet

Klimatförändringar - orsaker och verkan (Bio), 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

1 november 2022

Slutar

15 januari 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Naturens mångfald (biologi) 7,5 hp eller Naturens mångfald 15 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-50118

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Bent Christensen, kursansvarig