Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Klimatförändringar för geografilärare

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Klimatförändringar är vårt största globala miljöhot och det påverkar både oss människor och naturen runt oss, nu och i framtiden. Vilka konsekvenser får de? Vad kan vi göra åt dem? Många olika områden, till exempel naturliga och mänskliga orsaker till klimatförändringar, globala klimatmodeller och deras resultat, samt möjliga lösningar på problemet, integreras därför till en problembaserad kurs.

Kursen handlar till stor del om regionala och globala klimat och klimatförändringar ur många olika synvinklar: hur har klimatet varit, hur är klimatet nu och hur kommer klimatet att bli? Kursen behandlar ingående både naturliga processer och mänsklig påverkan på klimatet.

Olika metoder för att ta reda på hur klimatet har varit tas upp, liksom principerna för de globala klimatmodellerna som ligger till grund för klimatförutsägelserna.

Globala kretslopp, som till exempel kolets kretslopp, tas upp under kursen. Kemiska förändringar i haven på grund av utsläpp av koldioxid ingår, liksom möjligheterna att använda världens skogar som en kolsänka för att bromsa ökningen av koldioxid i atmosfären.

Biogeografi, det vill säga olika arters utbredning och framtida förändrade, kanske till och med utplånade, utbredningsområden behandlas också.

I kursen tas också utvecklingen av internationella klimatavtal upp, som till exempel Kyotoprotokollet, och vilken roll dessa kan spela för att begränsa utsläppen.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Bent Christensen, kursansvarig