Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Klimatförändringar (geovetenskap)

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Starttid Hösttermin 2021

Om kursen

Klimatförändringar är vårt största globala miljöhot och det påverkar både oss människor och naturen runt oss, nu och i framtiden. Vilka konsekvenser får de? Vad kan vi göra åt dem? Många olika områden, till exempel naturliga och mänskliga orsaker till klimatförändringar, globala klimatmodeller och deras resultat, samt möjliga lösningar på problemet, integreras därför till en problembaserad kurs.

Kursen handlar till stor del om regionala och globala klimat och klimatförändringar ur många olika synvinklar: hur har klimatet varit, hur är klimatet nu och hur kommer klimatet att bli? Kursen behandlar ingående både naturliga processer och mänsklig påverkan på klimatet.

Olika metoder för att ta reda på hur klimatet har varit tas upp, liksom principerna för de globala klimatmodellerna som ligger till grund för klimatförutsägelserna.

Globala kretslopp, som till exempel kolets kretslopp, tas upp under kursen. Kemiska förändringar i haven på grund av utsläpp av koldioxid ingår, liksom möjligheterna att använda världens skogar som en kolsänka för att bromsa ökningen av koldioxid i atmosfären.

Biogeografi, det vill säga olika arters utbredning och framtida förändrade, kanske till och med utplånade, utbredningsområden behandlas också.

I kursen tas också utvecklingen av internationella klimatavtal upp, som till exempel Kyotoprotokollet, och vilken roll dessa kan spela för att begränsa utsläppen.

Läs gärna kursen som ett tema tillsammans med kursen i biologi med samma namn, de är gjorda för att kunna läsas parallellt och de kompletterar varandra.

Anmälan och behörighet

Klimatförändringar (geovetenskap), 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 november 2021

Slutar

16 januari 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Fysik A eller Fysik 1b1/1a (Områdesbehörighet 7/A7 med ett undantag)

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-50736

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Bent Christensen, kursansvarig