Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Klinisk farmaci

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar olika metoder för att utföra kliniskt farmaceutiskt arbete. Kursen är uppbyggd utifrån patientfall innehållande komplexa läkemedelsrelaterade problem som studenten arbetar med och diskuterar kring. Syftet är att ge verktyg för beslutsfattande och självständigt arbete inom klinisk farmaci. Under kursen kommer studenten att träna förmågan att söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur, och därmed tillämpa evidensbaserad medicin vid värdering av läkemedelsbehandling till den enskilde patienten. Studenten kommer även att träna sig i muntlig presentation samt i att kommunicera med patienter och kollegor på ett professionellt sätt.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Nadia Ferry Yassin