Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Klinisk laboratoriemetodik

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Modul 1: Kursen omfattar kliniska analyser med tyngdpunkt på laborativa moment. Klinisk kemi innefattar koagulationsanalyser, enzym- och proteinanalyser samt granskning av celler i olika kroppsvätskor. I kursen ingår även automatiserad teknik. Transfusionsmedicin omfattar blodgruppssystem, metoder för antigentypning, screening och identifiering av antikroppar, förenlighetsprövning, blodtappning och komponentuppdelning, samt diagnostik med hjälp av immunologisk metodik för identifiering av antigen och antikroppar. I kursens laborativa moment ingår klinisk kemiska metoder samt metoder som används inom transfusionsmedicin.

Modul 2: Kursen omfattar kliniska analyser och dess teoretiska bakgrund inom mikrobiologi och patologi. Kursens laborativa moment omfattar mikrobiologisk metodik som steril- och odlingsteknik, färgningsmetodiker och mikroskopering. Vidare ingår biokemiska analyser för vanligen förekommande mikroorganismer och resistensbestämning samt olika virologiska metoder. Inom patologi behandlas fixering, utskärning, inbäddning, snittning, färgning och montering, flertalet av dessa moment genomförs laborativt.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Karin Emanuelsson