Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik

  • Antal högskolepoäng 12,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2022

Om kursen

Kursens fördjupar den studerandes kunskaper om sjukhusfysikerns praktiska yrkesutövning.
Kursen ger praktisk insikt i arbetsuppgifter som förekommer för sjukhusfysiker både inom radioterapi och diagnostisk radiologi. Kritisk granskning och utvärdering av sina erfarenheter utgör en viktig del av kursen. Inhämtande av kunskaper och färdigheter sker självständigt och ska följa den projektplan som satts upp i samarbete med handledare. I kursen ingår ett eller flera mindre projekt.
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- detaljerat redogöra för sjukhusfysikerns arbetsuppgifter och ansvarsområden
- arbeta självständigt som sjukhusfysiker
- beskriva olika aspekter av det ansvar som arbetet innebär
Kursen redovisas i en skriftlig rapport som ska innehålla en kritisk granskning och utvärdering av de erfarenheter som kursen gett. Rapporten ska även redovisas muntligt.

Anmälan och behörighet

Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik, 12,5 hp

Startar

29 augusti 2022

Slutar

14 oktober 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 högskolepoäng  varav Kärnfysik (5RA039 eller 5RA033 7,5 hp), Strålningsväxelverkan (5RA006, 7,5 hp), Mätmetoder och strålningsdetektorer (5RA002, 7,5 hp),  Strålningsdosimetri (5RA008, 15 hp), Medicinsk orientering (5RA001, 5 hp) eller Medicin för ingenjörer (5RA028, 6 hp), Strålningsbiologi och strålskydd (5RA010, 7.5 hp), Bildgivande kärnspinnresonans och ultraljud (5RA007, 7.5 hp), Röntgenteknik (5RA038, 7.5 hp), Nukleärmedicinsk teknik (5RA011, 7.5 hp), Tillämpad dosimetri (5RA021, 5 hp), Radioterapi (5RA022, 5 hp) och Riskanalys inom strålbehandling (5RA024, 7,5 hp) eller motsvarande. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 29 750 kr. Total studieavgift: 29 750 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-53813

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Jonna Wilén