Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Kursen behandlar kliniska prövningar för läkemedel och medicintekniska produkter. Kursen tar upp följande områden: läkemedelsutveckling (från preklinik till klinik, Fas I-IV, biverkningshantering), etik (lagar, prövningsnämnder), regelverk (ISO, CE, GMP, GCP), regulatoriska aspekter, kvalitetssäkring, statistik, genomförande (roller, ansvar, kravspecifikation, avtal, aktörer) och dokumentation (registrering, publicering, arkivering) av kliniska prövningar. Kursen kan läsas på distans eller på campus.

Anmälan och behörighet

Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

1 november 2019

Slutar

3 december 2019

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%, Distans

Antal obligatoriska träffar

5 st

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 60 hp inom ämnet farmaci, biomedicin, omvårdnad, biomedicinsk laboratorievetenskap, molekylärbiologi eller kemi.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-36210

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)