Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon

Kognitiv Neurovetenskap II

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Kursens mål är att ge en översikt över modern kognitiv neurovetenskap. Kursens tyngdpunkt ligger inom neurovetenskaplig metodik och neurofysiologisk kunskap om kognitiva funktioner hos människan. Kursens huvudsakliga innehåll rör avancerade beteenden med avseende på planering, nyttjande av sensorisk information och exekutiv kontroll.

Anmälan och behörighet

Kognitiv Neurovetenskap II, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

3 december 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Följande kurser ”Perception” (7,5 hp), ”Kunskap och minne” (7,5 hp), ”Handling” (7,5 hp).
 ”Kognitiv neurovetenskap I” (7,5 hp) på det kognitionsvetenskapliga programmet eller motsvarande.
 

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 22 013 kr. Total studieavgift: 22 013 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-39702

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Integrativ medicinsk biologi (IMB)
Kontaktperson för kursen är:
Michael Druzin