Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kommersiell EU-rätt (juristprogrammet)

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till fördjupade kunskaper om EU-samarbetets ekonomiska dimension. Inledningsvis belyses unionens ekonomiska regelverk ur ett ekonom-historiskt och integrationsteoretiskt perspektiv. Därefter studeras de centrala delarna av den inre marknadslagstiftningen; den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital. Avslutningsvis behandlas EU:s konkurrensrätt med inriktning särskilt på reglerna om offentlig upphandling, statsstöd och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)