"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kommunikativ design för samskapande

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursens övergripande syfte är att undersöka alternativa sätt att via traditionella och nya medier visualisera och kommunicera information med inriktning mot tjänstedesign och att ge färdighet i att driva samskapande designprocesser tillsammans med användare.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Internationell kontaktperson (utbytesstudier), Programinformation